VPIS 2021/2022

ONS_Prijavnica_2021*pdf

OTROŠKA NOGOMETNA ŠOLA – 2021/2022

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana organizira v sodelovanju z osnovnimi šolami in MOL (Oddelek za šport, ki sofinacira program)
OTROŠKO NOGOMETNO ŠOLO v obliki nogometne interesne dejavnosti na OŠ.

KDAJ/KJE: 1 x ali 2 x tedensko v telovadnici šole, dolžina vadbe je določena v dogovoru z  vodstvom osnovne šole; začetek v oktobru 2020, zaključek v maju ali juniju 2021 (v skladu s šolskimi urniki).
KDO: dečki in deklice (1. in 2. razred, oziroma 3.,4. in 5. razred; praviloma rojeni leta 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014).
KAJ NUDIMO: strokovno vodeno nogometno vadbo (trener oz. mentor s predpisano izobrazbo), opremo in rekvizite, tekmovanja med posameznimi OŠ, navajanje na zdravo tekmovalnost v skladu s pravili fair playja, možnost vključevanja v redno vadbo pri nogometnih klubih … in predvsem veliko zabave.
ZAKAJ NOGOMET: Ker je to moštvena igra, kjer prihaja do druženja, prijateljstva, navajanja na delo v skupini, sodelovanja med enako mislečimi navdušenci za šport in razvijanja osnovnih motoričnih sposobnosti.
KAKO DO PRIJAVE: Izpolnjeno prijavnico oddate trenerju na prvi vadbeni uri. Število prijav je omejeno.

ONS_Prijavnica_2021 *pdf

POTREBNA ŠPORTNA OPREMA: majica, hlačke, športni copati;

CENA PROGRAMA: Mesečna cena vadbe je odvisna od števila vadbenih enot in se zaračunava po veljavnem ceniku društva. Zaradi praznikov in počitnic se mesečni prispevek ne spremeni. Vadba se ne zaračuna le v primeru, če je otrok prenehal z vadbo v začetku meseca in starši to sporočijo do 15. V tekočem mesecu, na e-naslov: onsljubljana@gmail.com in info@onsljubljana.si. Stroški pošiljanja opominov in zamudne obresti neplačil, se zaračunavajo z veljavno zakonodajo.

*Strošek 1-krat tedenske vadbe (45 minut) je 15€/mesečno in zajema osnovno vadbo, brez dodatnih aktivnosti in opreme.

*Strošek 2-krat tedenske vadbe (2 x 45 minut ali 1 x 90 minut) je 25€/mesčno, v kolikor šola zaračuna tudi uporabnino/najemnino, se le ta všteje v vadnino a ne presega 40€/mesečno.

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana

Gerbičeva 61, SI – 1000 Ljubljana
Poslovni račun: SI56 0203 6009 0083 659 (NLB d.d., Ljubljana),
Matična št.: 1208543,
ID za DDV: SI53830709,
Tel.: 051/410-065 in 031/226-459
E-pošta: info@onsljubljana.si,
Spletne strani: www.onsljubljana.si
Facebook: www.facebook.com/onsljubljana

 

 
Aktualno
© 2017 ONŠ Ljubljana  |   Predstavitev  |   Program  |   Šole  |   Galerija  |   Kontakt  |   Za trenerje  |   Izdelava: yin·yang