top of page

NAŠE VREDNOTE 

Osnovne usmeritve našega delovanja temeljijo na plemenitih vrednotah kot so delavnost, solidarnost, strpnost, tovarištvo in samozavest ter seveda znanje.

Spoštuj nasprotnike in ostale športne akterje, vedno igraj pošteno in na zmago ter sprejmi poraz z dostojanstvom so najpomembnejša pravila fair playja, ki so vodilo pri navajanju na zdravo tekmovalnost in so pomembna tako za športno kot širšo socializacijo otrok.

Trenerji in vodje oddelkov ter drugi člani ONŠ Ljubljana se zavedamo pomembne družbene vloge, ki jo predstavlja šport, in svojim delovanjem sledimo ciljem, načelom in vrednotam delovanja v javnem interesu na področju športa.

6.jpg
bottom of page