top of page
PREDSTAVITEV OTROŠKE NOGOMETNE ŠOLE
25 LET OTROŠKE NOGOMETNE ŠOLE LJUBLJANA

Ko je leta 1998 dr. Branko Elsner skupaj z nekaterimi somišljeniki postavljal temelje Otroške nogometne šole Ljubljana, si najbrž nihče ni predstavljal, v kaj se bo organizacija razvila v tem preteklem obdobju. ONŠ Ljubljana je bila ustanovljena kot panožna športna šola ob pomoči Mestne občine Ljubljana na podlagi strokovnih in organizacijskih osnov iz razvojnih programov Nogometne zveze Slovenije. Izhodiščna usmeritev pri našem delovanju je, da gre za projekt, v okviru katerega se v skladu s svojimi pristojnostmi povezujejo osnovne šole, kot temeljni prostor za izobraževanje in vzgojo otrok, civilna družba in lokalna skupnost. Osnovni cilji so predvsem usmerjanje otrok v šport in skrb za njihov celostni psihofizični razvoj prek organizacije in izvajanja nogometne vadbe otrok v obliki interesne dejavnosti na osnovnih šolah, skrb za usposabljanje in nadaljnja izobraževanja trenerjev, usmerjanje otrok v nogomet in omogočanje njihovega nadaljnjega vključevanja v nogometne klube. Eksperimentalnim začetkom na 10 osnovnih šolah za Bežigradom in v Mostah je v naslednjih šolskih letih sledila širitev na celotno področje Ljubljane z okolico.

 

V vseh letih delovanja smo poskušali zasledovati množičnost, delovati organizirano in strokovno ter predvsem vzgojno in izobraževalno naravnano v korist otrok. Za uspešno delovanje je nedvomno ključnega pomena tudi usklajeno in korektno sodelovanje med vsemi deležniki – osnovnimi šolami, starši, nogometnimi klubi, Mestno občino Ljubljana in našo organizacijo.V svoje aktivnosti želimo pritegniti čim širši krog najmlajših osnovnošolcev ne glede na njihov spol, raso, nacionalno ali versko pripadnost, socialni status in podobno. Osnovne usmeritve našega delovanja temeljijo na plemenitih vrednotah kot so delavnost, solidarnost, strpnost, tovarištvo in samozavest ter seveda znanje. V naših najmlajših je prihodnost našega nogometa, tudi slovenskega športa in celo več, v dobri meri tudi prihodnost slovenske družbe in medsebojne odvisnosti ljudi v njej. Če se ljudje že v otroštvu navajajo na te vrednote, potem bodo z njimi živeli vse življenje. Trenerji in vodje oddelkov ter drugi člani ONŠ Ljubljana se zavedamo pomembne družbene vloge, ki jo predstavlja šport, in svojim delovanjem sledimo ciljem, načelom in vrednotam delovanja v javnem interesu na področju športa.

Otroška nogometna šola Ljubljana je v nogometni prostor osrednje Slovenije prinesla korenite spremembe v načinu dela z najmlajšimi ter tako dodobra spremenila odnos in status otroškega nogometa v Ljubljani. V večletnem delovanju je prerasla v pravo nogometno gibanje, ki postaja pomemben dejavnik ne samo na nogometnem področju ampak tudi v celotni športni Ljubljani.

Številčnost vključenih otrok, število trenerjev in OŠ ter realizirane aktivnosti so pokazatelji, da gre za širino, ki je presegla volonterski pristop pri organizaciji in strokovnem delu. ONŠ Ljubljana je postala vzorna organizacija za številne slovenske nogometne sredine,  veseli pa nas tudi dejstvo, da se po naši šoli zgledujejo tudi nekateri drugi ljubljanski športi.  Z zavzetim delom vseh odgovornih smo v preteklem obdobju ne samo zadržali ampak tudi nadgradili nivo delovanja tako v organizacijskem, administrativnem, finančnem in tudi strokovnem pogledu. Strokovno utemeljen program dela, usposobljen trenerski kader in aktivno sodelovanje z nogometnimi klubi, starši in osnovnimi šolami pa so garant za kvalitetno delo z našo nogometno prihodnostjo.

Verjamem, da bomo tudi v bodoče nadaljevali po jasno začrtani poti ter vsi skupaj našim otrokom ponudili še boljši šport, kot smo ga bili deležni sami.

Aleš Zavrl
častni član ONŠ Ljubljana

bottom of page