top of page

Trenažno učni proces poteka na podlagi publikacije Nogomet – trening mladih (dr. Branko Elsner, Ljubljana 1998) – program vadbe za starostni kategoriji do 8. oziroma 9. leta. Program dela je usmerjen v navajanje na zdravo življenje, vzgojo volje pri telesnih in psihičnih naporih, navajanje na medsebojno sodelovanje v skupini in še posebej v pripravljenost na vključevanje v proces treninga, utrjevanje interesa za nogomet in delovne navade, pridobivanje ustreznega teoretičnega znanja, razvijanje in oblikovanje fizičnih in psihičnih lastnosti, specifičnih nogometnih sposobnosti za reševanje enostavnih tipičnih igralnih situacij in samostojno ustvarjalno reševanje nalog ter pridobivanje igralnih izkušenj v različnih igralnih oblikah in pogojih. Sam program dela je bil za potrebe delovanja Otroške nogometne šole na podlagi pridobljenih izkušenj iz preteklih let prilagojen glede na prostorske možnosti, razpoložljive rekvizite in izkušnje z delom v okviru interesne nogometne dejavnosti.

PROGRAM
Strokovni program dela
CILJI, PODCILJI IN NALOGE V PROCESU TRENINGA 
(starost do 8 oz. 9 let) 
 • navajanje na zdravo, športno življenje

 • vzpostavljanje najboljših pogojev za nemoten telesni razvoj

 • navajanje na medsebojne odnose in na delo v skupini

POSEBNI (NOGOMETNI) CILJI:

 • vključevanje v proces treninga

 • dvig pripravljenosti za delo oz. delovnih navad

 • utrjevanje in povečanje zanimanja za nogomet

 • razvoj in oblikovanje psihofizičnih lastnosti in specifičnih nogometnih sposobnosti

SPLOŠNI CILJI:

PODCILJI IN NALOGE V PROCESU TRENINGA 
(starost do 8 let)

I. TEHNIKA BREZ ŽOGE

 • tek po sprednjem delu stopala

 • skiping na mestu

 • skiping v gibanju

 • tek z dviganjem kolen

 • tek z dviganjem pet

 • tek z dviganjem kolen v ritmu 3 x desna, 3 x leva

 • tek s povezavo dviganja kolen in pet

II. UPRAVLJANJE ŽOGE

 • občutek za žogo – navajanje na žogo

 • poigravanje z žogo v zraki desna – leva (vmes pade žoga 1 x na tla)

III. TEHNIČNI ELEMENTI 

 • vodenje s spremembami smeri (N, ZDS, NDS)

 • udarec z nartom

 • udarec z SNDS

 • sprejem kotaleče se žoge z NDS

 • sprejem / zaustavljanje žoge s podplatom

IV. INDIVIDUALNA TAKTIKA 

 • varanje 1:1

 • podaja po tleh z NDS

 • strel na vrata kotaleče se žoge z N

V. SKUPINSKA TAKTIKA

 • odkrivanje v igri 2:1

 • pokrivanje v igri 2:1

VI. MOŠTVENA TAKTIKA

 • prosta igra 3:3

PODCILJI IN NALOGE 
(starost do 9 let)

I. TEHNIKA BREZ ŽOGE 

 • hopsanje

 • tek s poudarjenim korakom (poskok)

 • večkratni poskoki v ritmu (d-d, l-l)

 • tek nazaj

 • preval naprej prek rame in vstajanje

II. UPRAVLJANJE ŽOGE

 • občutek za žogo – prilagajanje na žogo

 • občutek za žogo in hitro upravljanje z žogo

 • poigravanje z žogo v zraku desna – leva

III. TEHNIČNI ELEMENTI 

 • udarec z ZDS

 • sprejem žoge z NDS (zapreka)

 • sprejem žoge z N (v zraku)

 • varanje z ZDS

IV. INDIVIDUALNA TAKTIKA 

 • vodenje žoge – nasprotnik napada od spredaj

 • vodenje žoge – nasprotnik napada s strani

 • varanje 1:1

 • podaja po tleh z N

 • strel na vrata kotaleče se žoge z NDS

V. SKUPINSKA TAKTIKA

 • odkrivanje v igri 3:1

 • pokrivanje v igri 3:1

VI. MOŠTVENA TAKTIKA

 • vodena igra 3:3, 4:4 (razporeditev igralnih mest, navajanje na vsa igralna mesta)

 • vodena igra 3:3, 4:4 (pokrivanje prostora)

VII. MOTORIČNE SPOSOBNOSTI

 • razvoj hitrosti

bottom of page