top of page

ZNAČKA NOGOMETAŠA

Tekmovanje za značko nogometaša, ki je sestavni del programa dela, predstavlja začetek vključevanja v nogomet za deklice in dečke do 10. leta starosti. Osvojena nogometna znanja se preverja s tremi nalogami: udarjanje žoge v vrata, poigravanje z žogo v zraku in vodenje žoge med stožci. Za uspešno opravljene naloge prejmejo otroci značko nogometaša.

1. UDARJANJE ŽOGE V VRATA

Igralec vodi žogo z roba 16 m prostora do oznake za izvajanje kazenskega udarca (11m) in od tam udarja žogo na vrata.

 

Rekviziti: vrata, stožci, žoge (št. 4)
Št. ponovitev: 5
Način točkovanja: 1 točka, če žoga preleti golovo črto po zraku
Uspešno opravljena naloga: najmanj 3 točke
Opomba:
v enem dnevu se lahko opravlja le ena naloga.

2. POIGRAVANJE Z ŽOGO V ZRAKU

Igralec se poigrava z žogo v zraku. Žogo lahko udarja z različnimi deli stopal, bedrom in glavo. Poigravanje prične z metom žoge z roko. Po vsakem udarcu se lahko žoga enkrat odbije od tal.

Rekviziti: žoge (št. 4)
Št. ponovitev: 5
Uspešno opravljena naloga: 20 uspešnih udarcev brez prekinitve
Opomba: v enem dnevu se lahko opravlja le en
a naloga.

 

3. VODNJE ŽOGE MED STOŽCI

Otrok vodi žogo med različno oddaljenimi stožci, štart in cilj sta na istem mestu. Vodenje prične igralec po lastni presoji. Čas se meri po prehodu v cilj. Poskus je neveljaven in se prekine, če otrok ne vodi žoge točno med stožci.

Rekviziti: žoge (št. 4), stožci
Št. ponovitev: 3
Uspešno opravljena naloga: dosežen čas pod 20 s
Opom
ba: v enem dnevu se lahko opravlja le ena naloga.

 

 

poigravanje_edited.jpg
naloga1_edited.jpg
stozci_edited.jpg

PRIZNAVANJE NOGOMETAŠA

Tekmovanje za priznanje nogometaša je predstopnja tekmovanja za značko nogometaša v okviru ONŠ Ljubljana. Tekmovanje je primerno za mlajše skupine otrok, osvojena nogometna znanja pa se preverja s tremi nalogami. Za pridobitev priznanja nogometaša mora otrok opraviti vse tri naloge (pri vsaki nalogi zbrati vsaj 1 točko) in skupaj zbrati vsaj 10 točk.

 

1. NAVAJANJE NA ŽOGO

Opis vaje: Igralec rola žogo izmenično s podplatom desne in leve noge.


Rekviziti: žoge (št. 4)
Število ponovitev: 3
Točkovanje za opravljeno nalogo(točkuje se najboljša ponovitev):
Število uspešnih rolanj/Število točk:5+/5, 5/5, 4/4, 3/3, 2/2, 1/1, 0/-
Opomba: v enem dnevu se lahko
opravlja le ena naloga.

2. POIGRAVANJE Z ŽOGO V ZRAKU

Opis vaje: Igralec se poigrava z žogo v zraku. Žogo lahko udarja z različnimi deli stopal, bedrom in glavo. Poigravanje prične z metom žoge z roko. Po vsakem udarcu se lahko žoga enkrat odbije od tal.


Rekviziti: žoge (št. 4)
Št. ponovitev: 5
Točkovanje za opravljeno nalogo(točkuje se najboljša ponovitev):
Število uspešnih udarcev/Število točk:

10+/5, 10/5, 9/4, 8/3, 7/2, 6/1, 5 ali manj/-
Opomba: v enem dnevu se lahko opravlja le ena naloga.

3. UDARJANJE NA VRATA

Opis vaje: Igralec udarja žogo z mesta na vrata velikosti 2 x 1m z razdalje 10 m. Udarec se lahko izvede s katerimkoli delom stopala.


Rekviziti: žoge (št. 4)
Št. ponovitev: 5
Točkovanje za opravljeno nalogo:
Število zadetkov/Število točk: 5/5, 4/4, 3/3, 2/2, 1/1, 0/-
Opomba: v enem dnevu se lahko opravlja le ena naloga.

bottom of page